Studiespesialisering

Vi er elever og lærere på programområdet studiespesialisering med formgiving ved Glemmen vgs.
På bloggen vil vi vise hva vi gjør gjennom tre år i programfagene
Visuelle kunstfag , Design og arkitekur og programfag til valg. Velkommen!
Innleggene med tekst og bilder i jpg-format og oppløsning 150 sendes til stfglemmen@gmail.com

onsdag 13. februar 2013

Vi vant, vi vantIldsjelprisen for Formgivingsfag 2013
Ildsjelprisen tildeles et miljø som produserer arbeid med høyt faglig nivå og som aktivt har fremmet formgivingsfag i den videregående opplæringen.


Juryen har i år kommet frem til at prisen skal gis til et miljø som over lang tid har har arbeidet målrettet og kvalitetsbevisst for å synliggjøre utdanningstilbudet med formgivingsfag på flere arenaer.
Årets ildsjeler har gjennom solid arbeid og engasjement fremmet programområdet
Formgivingsfag. Lærerne er dyktige til å ta omstillinger. De har klart omstillingen til å jobbe på nye måter etter innføringen av Kunnskapsløftet. Undervisningen og innholdet i fagene tilpasses på en relevant og aktuell måte for tiden vi lever i.
Lærerne arbeider bevisst for å skape et best mulig miljø ved avdelingen. De arrangerer felles aktiviteter på de tre nivåene slik at elevene til sammen danner én stor gruppe. Det skaper fellesskapsfølelse. Lærerne utfyller hverandre og benytter ulik kompetanse slik at det kommer elever og arbeidsmiljøet til gode. Felles bruk av verksteder gjør at alle elever får kjennskap til arbeidet som pågår. Det skaper nysgjerrighet og engasjement.

Ved skolen er det tilrettelagt for at elevene kan kombinere fag og f eks. ta realfag som kreves for å komme inn på høyere studier. Skolen tilbyr alle de tre programfagene til valg. Det legges til rette for utplassering slik at elevene kan ta vg2-løpet i York i England.
Årets ildsjeler har arbeidet målrettet med å synliggjøre programområdet Formgivingsfag i lengre tid. Etter at de var den første skolen som proflilerte utdanningstilbudet med en film som ble vist i byens kinosal, har de fortsatt profileringsarbeidet på ulike arenaer. Rekruttering til studietilbudet skjer blant annet ved hospitering av elever fra de lokale ungdomsskolene. Ca 70 % av elevene på vg1 har vært på skolen tidligere da de hadde Utdanningsvalg eller var på besøk ved Åpen skole. Det langsiktige arbeidet for å synliggjøre utdanningstilbudet ved utdanningsmesser og på ulike arenaer har gitt resultater i form av stor søknad til utdanningstilbudet. Ved skolen er det to paralleller på hvert trinn, og de har venteliste for opptak. Elevene sier selv at miljøet ved utdanningsprogrammet spiller en viktig rolle for begrunnelsen til å velge tilbudet.Årets ildsjelpris går til det formgivingsfaglige miljøet ved Glemmen videregående skole.
Og dette måtte ut til allmennheten:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar