Studiespesialisering

Vi er elever og lærere på programområdet studiespesialisering med formgiving ved Glemmen vgs.
På bloggen vil vi vise hva vi gjør gjennom tre år i programfagene
Visuelle kunstfag , Design og arkitekur og programfag til valg. Velkommen!
Innleggene med tekst og bilder i jpg-format og oppløsning 150 sendes til stfglemmen@gmail.com

fredag 10. februar 2012

Stoldesign på vg 1

Fra læreplanen for vg1

Produktutvikling og materiale

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • utvikle produkt til ulike typar rom ut frå kravspesifikasjonar
 • bruke harde, plastiske og tekstile materiale i produktutvikling
 • forklare prinsippa i Natural Colour System (NCS) og nytte dette i fargesetjing
 • gjere greie for omsyn til miljø, ressursar og forbruk i arbeid med design og arkitektur
 • planleggje og dokumentere arbeidsprosessen frå idé til ferdig produkt
 • presentere og vurdere form, farge, funksjon og materiale i eige arbeid
 • Teikning, konstruksjon og modellar

  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • teikne rom i plan, oppriss og perspektiv
 • lage skisser og utarbeide arbeidsteikningar
 • byggje modellar i målestokk
 • eksperimentere med korleis lys og fargar verkar inn på rom og overflate
 • bruke digitale teknikkar og biletbehandling i presentasjon av modellar og produkt
Ferdig!
Stolene på utstilling:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar